.


به قول ِ پدر بزرگ:یادتون باشه هیچوقت با یه خر دردو دل نکنید!راست می گفت :)
اگه بُکُنید
اونوقت یه روزی _ می شه دلیل ِ رفتنتون از جایی که دوسش دارین :|

+  پنجشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۱    .